Ελέγξτε την ταχύτητα της ιστοσελίδας σας με το Google Page Speed Insights

έλεγχος ταχύτητας ιστοσελίδας με το google page speed insights

Η ταχύτητα της σελίδας σας στο κινητό και στο desktop, είναι βασικός παράγοντας για πολλά θέματα, ένα από τα οποία είναι και το SEO. Μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα της σελίδας σας και να λάβετε προτάσεις από τη Google για το τι πρέπει να βελτιώσετε μέσα από το Google Page Speed Insights