Πως απενεργοποιούμε ενα plugin στο self-hosted wordpress website μας

Υπάρχουν περιπτώσεις  όπου κάποιο plugin που έχουμε στο wordpress website μας δημιουργεί προβλήματα και κάποιες από αυτές τις φορές, τα προβλήματα αυτά δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πρόσβαση στο wp-admin μας.