Πως να εγκαταστήσετε τα Windows 3.1 σε VirtualBox, Visual Guide

Για να τρέξουμε τα windows 3.1 μέσα στα windows μας ή σε άλλο λειτουργικό σύστημα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που ονομάζεται virualization, δηλαδή μέσα στην κανονική μας μηχανή και το λειτουργικό σύστημα, να έχουμε εμφωλευμένα και άλλα τέτοια συστήματα.