Μαρκάρετε περιεχόμενο σε ιστοσελίδες με τον Microsoft Edge

Ο νεος web browser της Microsoft που καλείται Edge, σας δίνει ενα νεο ωραίο εργαλείο που σας επιτρέπει να μαρκάρετε ( annotate ) περιεχόμενο σε ιστοσελίδες και να το αποθηκεύσετε στο One Note σας, στα Favorites ή ακόμα και στο reading list του browser.