Δείτε πως φαίνεται η ιστοσελίδα σας σε διάφορους browsers με το Screenify

Προεπισκόπηση ιστοσελίδας σε διάφορες οθόνες με το screenify

Αν θέλετε να δείτε πως θα εμφανίζεται η ιστοσελίδα σας σε διάφορες συσκευές και οθόνες, μπορείτε να την δοκιμάσετε σε ενα εργαλείο που ονομάζεται Screenify.