Διαχειριστείτε σε τι έχει πρόσβαση η Google στο Google Dashboard σας

Η Google, μέσα από το Google Dashboard, σας παρέχει πολλές επιλογές όσον αφορά ποιές πληροφορίες θα “βλέπει” και ποιές όχι και άλλα πολλά.