Κωδικοί που πρέπει να πάρετε όταν το website σας πάει “live”

Ξεκινήσατε και συνεργάζεστε με κάποιον επαγγελματία για τη δημιουργία της νεας σας ιστοσελίδας. Μόλις η ανάπτυξή της ολοκληρωθεί και η σελίδα γίνει δημόσια, μετακινηθεί δηλαδή στο live περιβάλλον της, θα πρέπει να σας δωθούν και οι κωδικοί διαχείρησης των στοιχείων που την συνθέτουν.