Πως μπορούν τα λανθασμένα urls να προκαλέσουν προβλήματα σταθερότητας στο wordpress website σας. 

Φτιαχνοντας μια σελίδα στο self hosted wordpress, χρειάζεται προσοχη. Σε πολλές περιπτώσεις το πλήθος αλλά και ο συνδυασμός των plugins μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως καθυστερήσεις ή και δυσλειτουργίες.