Εισαγωγή στο SEO και τι χρειάζεται να κάνετε για την ιστοσελίδα σας

Search Engine Optimization

Το SEO ( Search Engine Optimization ) είναι μια πολύπλοκη, διαρκής και δύσκολη διαδικασία. Σήμερα ο χώρος των αποτελεσμάτων αναζήτηζης διέπεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την Google, η οποία εφαρμόζει έναν περίπλοκο αλγόρυθμο ανάγνωσης της ιστοσελίδας σας, με σκοπό να “καταλάβει” για τι πραγματικά “μιλάει” αυτή η σελίδα. Παρακάτω θα αναφέρουμε τους βασικούς τομείς που οι μηχανές αναζήτησης “κοιτούν” έτσι ώστε να ξεκινήσετε να τους ρυθμίζετε.

Τίτλοι σελίδων και URLs στο on-site SEO

Βασικό στοιχείο του SEO είναι οι τίτλοι των σελίδων σας, τι εμφανίζεται δηλαδή, επάνω στον browser, στο tab στο οποίο είναι ανοικτή η σελίδα σας. Μια σελίδα μπορεί να έχει τίτλο “Μπλουζάκια” αλλά θα ήταν καλύτερο να είχε τίτλο ( υπό προϋποθέσεις φυσικά ) “Καλοκαιρινά Μπλουζάκια Κοντομάνικα – Κατάστημα Ταδε”. Οι τίτλοι σας πρέπει να περιέχουν τη λέξη-κλειδί που θέλετε να χαρακτηρίζει αυτή τη σελίδα σας και να μην είναι παραπάνω από 70 χαρακτήρες στο σύνολό του ο κάθε ένας.

Όσο για τις διευθύνσεις των σελίδων σας, τα αποκαλούμενα URLs, εκεί θα πρέπει να φροντίσετε όλα αυτά να είναι Search Engine Friendly URLs, δηλαδή να έχουν τη μορφή “καλοκαιρινά-μπλουζάκια-κοντομάνικα.html” και όχι “catid=33&subcatid=531321″. Στη διεύθυνση της σελίδας σας θα πρέπει να περιέχεται και εκεί η λέξη-κλειδί που θέλετε να χαρακτηρίζει αυτή τη σελίδα σας και δεν πρέπει να υπάρχουν διπλότυπες διευθύνσεις στη σελίδα σας, κάθε σελίδα δηλαδή θα πρέπει να έχει διαφορετικό URL.

Περιεχόμενο ή γενικότερα on-site SEO

Βασικό και κρίσιμο στοιχείο για τη σελίδα σας είναι το περιεχόμενο. Το τι γράφετε, πως το γράφετε, πόσο πυκνές είναι οι έννοιες μέσα στη σελίδα σας καθώς και ο τρόπος που έχετε δομήσει και εμφανίσει το περιεχόμενό σας, είναι σημαντικό για τις μηχανές αναζήτησης. Προσέξτε η λέξη-κλειδί που θέλετε να χαρακτηρίζει αυτή τη σελίδα σας, να βρίσκεται μέσα στο κείμενό σας από 2% – 4% το πολύ, μην ξεφεύγετε από το 4% γιατί μπορεί να σας “μαρκάρει” η Google για προσπάθεια web spam.

Φροντίστε να μιλάτε σε κάθε σελίδα σας για μια ένοια, μην περιπλέκετε πολλές έννοιες => λέξεις-κλειδιά σε μια μόνο σελίδα, αν θέλετε να μιλήστε εκτενώς για διάφορα θέματα, δημιουργήστε περισσότερες σελίδες. Επίσης, φροντίστε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας να είναι δομημένο με H1 & H2 ( Κεφαλίδα 1 & 2 ), μαρκάρετε λέξεις σημαντικές με bold, φροντίστε τα links σας να είναι εμφανή στον χρήστη.
Μην εμπλέκετε στο περιεχόμενό σας πολλές διαφημίσεις. Οι φωτογραφίες σας που βρίσκονται μέσα στο κείμενό σας πρέπει να είναι ονοματισμένες ως αρχεία ( file name ) με βάση τη σελίδα ( να περιέχει το file name τους και την λέξη-κλειδί ) καθώς και να έχουν συμπληρωμένο το πεδίο alt-text.

Συστάσεις από άλλες σελίδες ή off-site SEO

Σημαντικό για μια ιστοσελίδα είναι και το ποιές και πόσες άλλες σελίδες την προτείνουν. Φροντίστε να δημιουργήσετε links από άλλες σελίδες ( καλές, ποιοτικές ) προς τη σελίδα σας και αυτές οι σελίδες να είναι σχετικές με το αντικείμενό σας και το περιεχόμενο αυτής της σελίδας σας. Με κάθε τρόπο αποφύγετε συνδέσεις προς και από τη σελίδα σας σε και από blogs χαμηλής ποιότητας. Συμμετέχετε σε forums, στον σχολιασμό σε blogs, αν μπορείτε και στον τύπο και σε κάθε τι προτείνετε περιεχόμενο από τη σελίδα σας με ένα link. Μη συνδέετε μόνο την αρχική σας σελίδα αλλά κατανεμημένα όλες τις σελίδες σας μέσα στο website σας, αν όχι όλες, αυτές που σας ενδιαφέρουν.

Social Media

Τώρα πια αποκαλούνται, στα πλαίσια του SEO, Social Signals. Με απλά λόγια, φροντίστε στα κοινωνικά σας δίκτυα να έχετε δραστηριότητα και χρήστες να σας ακολουθούν και να μοιράζονται τις πληροφορίες σας. Όση περισσότερη social δραστηριότητα, τόσο το καλύτερο.