Μια εισαγωγική λίστα για on-site SEO για την ιστοσελίδα σας

Ακολουθεί μια SEO checklist με την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε για να ελέγξετε την ιστοσελίδα σας. Τα παρακάτω αφορούν μερικούς μόνο κανόνες του SEO και κυρίως στο μη-τεχνικό κομμάτι του.

1. Ο τίτλος page title της κάθε σελίδας να είναι της μορφής : Τίτλος Σελίδας – Τίτλος website

2. Ο τίτλος page title κάθε σελίδας να μην ξεπερνά τους 60 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένου και του ονόματος του website

3. Ο τίτλος page title κάθε σελίδας να ΜΗΝ περιέχει λέξεις κλειδιά χωρισμένες με κόμμα

4. Ο τίτλος του κειμένου στη σελίδα όπως το “Μια απλή SEO Checklist για να ξεκινήσετε” να περικλείεται σε H1 και οι υπότιτλοι ( στην ίδια σελίδα ) σε H2, το υπόλοιπο κείμενο σε <p> και με τις σημαντικές λέξεις σε bold.