Πως να αλλάξετε το Storage Engine στην MySQL βάση δεδομένων σας

mysql βάση δεδομένων storage engine

Μερικές φορές, η βάση δεδομένων σας στη mysql και ανάλογα στον server που τρέχει, μπορεί να λάβει βελτιστοποιήσεις για να αποδίδει καλύτερα σε ταχύτητα και σταθερότητα.

Πέρα από βήματα όπως check tables & optimize tables μέσα από το phpmyadmin ( το γνωστό mysql database web management system ), μπορείτε να δοκιμάσετε και να αλλάξετε τη μηχανή αποθήκευσης δεδομένων της mysql βάσης δεδομένων σας. Συνήθως οι πιο γνωστές μηχανές είναι οι InnoDB και το MYISAM. Και τα δυο είναι καλά, δεν είναι απλό να πούμε ότι το ένα υπερτερεί του άλλου, όλα αυτά είναι υπο περίπτωση μιας και κάθε μηχανή συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Για να αλλάξετε τη μηχανή αποθήκευσης στους πίνακές σας, ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία :


Αφού αλλάξετε το db_name στο όνομα της βάσης δεδομένων σας, μπορείτε να τρέξετε το query και η μηχανή θα αλλάξει. Προσοχή όμως, μην αλλάζετε πολλαπλές φορές τη μηχανή μιας και αυτό μπορεί να επηρρεάσει αρκετά τη βάση δεδομένων σας και να δημιουργήσει προβλήματα σταθερότητας, ακόμα και να καταργήσει τα indexes σας αλλά και τα primary keys σας καθώς και άλλα πολύ αρνητικά θέματα με τη βάση δεδομένων σας. Εξού και η προτροπή μας, προτού κάνετε οτιδήποτε με τη βαση δεδομένων σας, να κάνετε πρώτα backup…