23 Μαΐου 2017

Όχι, Agile δεν είναι ένας “έξυπνος” τρόπος να πιέσετε τον developer σας.

Όλο και περισσότερες φορές βρισκόμαστε “μάρτυρες” περιστατικών που ξεκινούν από την ανάγκη όλων να έχουν αποτελέσματα όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόμα και στιγμιαία, όπου η χρήση […]