23 Δεκεμβρίου 2015

Απενεργοποίηση του Spotlight στο Mac OS X

Το spotlight είναι μια κεντρική λειτουργία το OS X για αναζήτηση σε διάφορα σημεία του Mac σας, αλλά κάποιες φορές και ειδικότερα σε παλαιότερα mac, ενδέχεται […]