18 Δεκεμβρίου 2015

Πως μετακινούμε το wordpress site μας από XAMPP localhost στον live server μας

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και σχετικά απλή. Θέλουμε να μετακινήσουμε τη σελίδα μας από το τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης που έχουμε, πχ το XAMPP για Windows ή […]