17 Φεβρουαρίου 2017
mysql βάση δεδομένων storage engine

Πως να αλλάξετε το Storage Engine στην MySQL βάση δεδομένων σας

Μερικές φορές, η βάση δεδομένων σας στη mysql και ανάλογα στον server που τρέχει, μπορεί να λάβει βελτιστοποιήσεις για να αποδίδει καλύτερα σε ταχύτητα και σταθερότητα. […]