17 Φεβρουαρίου 2017
mysql βάση δεδομένων storage engine

Πως να αλλάξετε το Storage Engine στην MySQL βάση δεδομένων σας

Μερικές φορές, η βάση δεδομένων σας στη mysql και ανάλογα στον server που τρέχει, μπορεί να λάβει βελτιστοποιήσεις για να αποδίδει καλύτερα σε ταχύτητα και σταθερότητα. […]
22 Δεκεμβρίου 2015

Πως αλλάζουμε το password μας στο wordpress αν δεν έχουμε πρόσβαση στο wp-admin

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πρόσβαση στο διαχειριστικό εργαλείο του wordpress website μας που ονομάζεται wp-admin. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να αλλάξουμε το password μας […]
18 Δεκεμβρίου 2015

Πως μετακινούμε το wordpress site μας από XAMPP localhost στον live server μας

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και σχετικά απλή. Θέλουμε να μετακινήσουμε τη σελίδα μας από το τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης που έχουμε, πχ το XAMPP για Windows ή […]