24 Μαρτίου 2016

Πως μπορούν τα λανθασμένα urls να προκαλέσουν προβλήματα σταθερότητας στο wordpress website σας. 

Φτιαχνοντας μια σελίδα στο self hosted wordpress, χρειάζεται προσοχη. Σε πολλές περιπτώσεις το πλήθος αλλά και ο συνδυασμός των plugins μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως καθυστερήσεις […]
22 Δεκεμβρίου 2015

Πως αλλάζουμε το password μας στο wordpress αν δεν έχουμε πρόσβαση στο wp-admin

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πρόσβαση στο διαχειριστικό εργαλείο του wordpress website μας που ονομάζεται wp-admin. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να αλλάξουμε το password μας […]